Cítiš sa bezpečne? Pár slov k MDŽ

Toto MDŽ by sme chceli hovoriť o bezpečnosti.

Jedna z dôležitých vecí, o ktorú sa feministické autorky zaslúžili v oblasti medzinárodných vzťahov, je zmena chápania bezpečnosti. O nej sa premýšľa predovšetkým ako o bezpečnosti štátov a zabezpečovaní ich hraníc. Význam takejto bezpečnosti vnímame v posledných dňoch, keď vpád ruských vojsk ohrozuje ukrajinské hranice, mestá, budovy, možnosť rozhodovať o svojom osude a veľmi konkrétne ohrozuje ľudí. Práve na bezpečnosť ľudí, skupín ľudí či mimoľudského sveta sa snažia upozorňovať feministické a rodové štúdiá.

Cítiť sa bezpečne, lebo mám domov. Cítiť sa bezpečne, lebo ma doma nikto neohrozuje. Cítiť sa bezpečne, lebo mám zdravotnú starostlivosť. Cítiť sa bezpečne, lebo som materiálne zabezpečená. Cítiť sa bezpečne večer na ulici. Cítiť sa bezpečne, lebo bez ohľadu na farbu pleti, jazyk a pôvod som tu vítaná. Cítiť sa bezpečne, lebo ak sa niečo stane, mám sa na koho obrátiť. Bezpečnosť sa týka zdravia vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia. Týka sa klimatickej spravodlivosti. Bezpečnosť je ekonomická aj sociálna.

Je to dnes možno trochu nebezpečná otázka.

Viac ako dva roky nás robí zraniteľnými koronavírus. Pandémia ohrozila naše zdravie, putá, priateľstvá a vzťahy. Ohrozila nás materiálne aj psychicky. Viac ako dva roky žijeme v spoločnosti, v ktorej je naša zraniteľnosť sprítomňovaná na plagátoch „Vstup len s rúškom“ či v prítomnosti hygienických prostriedkov. Výrazne ohrozila ženy a deti žijúce v násilných vzťahoch. Ohrozila deti, ktoré nemohli do škôl, učiteľky, predavačky, zdravotné sestry. Ohrozila mentálne zdravie žien, ktoré na seba museli prebrať oveľa viac neplatenej domácej práce a starostlivosti. O tom, ako pandemické roky prežívate, sa s nami priebežne delíte. Prečítajte si príbehy žien z pandémie TU.

Veľké ohrozenie bezpečia dnes zažívajú ľudia na úteku. Často sa pritom zabúda to, že utečenkami sú najmä ženy s deťmi a ich špecifické potreby sa nezohľadňujú. Ak prispievate do zbierok na pomoc ľuďom na úteku, myslite aj na hygienické potreby ako vložky a tampóny. Ako upozornila organizácia Možnosť voľby, súčasťou liekovej pomoci by mala byť aj (núdzová) antikoncepcia. A nielen preto, lebo znásilnenie sa vo vojne využíva ako zbraň. Zdieľať môžete informácie o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii na Slovensku, ktoré pripravila Možnosť voľby - TU.

Postupne pridáme aj preklady do ukrajinčiny, ruštiny a angličtiny, ktoré Možnosť voľby pripravuje v spolupráci s iniciatívou Nebudeme ticho.

Zmára nás často pocit bezmocnosti z toho, čo sa deje. Pomôcť môžeme aj tak, že sa dozvieme viac. Napríklad o prepojení medzi rodovo podmieneným násilím vo vojne a v mierových časoch či o tom, ako téma znásilnenia v 90. rokoch viedla k postupnému otváraniu problematiky násilia páchaného na ženách na Slovensku. Čítajte TU.

Môžeme sa dnes pýtať aj to, prečo nás bezpečnosť niektorých ľudí zaujíma viac než bezpečnosť iných - TU.

Len vzdialenosťou to asi nebude - TU.

A nezabúdajme ani na bezpečnosť ľudí, ktorých máme blízko, či na vlastnú bezpečnosť, teda aspoň na tú jej malú časť, ktorú máme vo svojich rukách.

 

Ako citovať tento článok:

red. Cítiš sa bezpečne? Pár slov k MDŽ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/03/2022. Získané 26/05/2024 - 17:34. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/citis-sa-bezpecne-par-slov-k-mdz