Čo sa ne/stalo s Pekinskou akčnou platformou za 15 rokov

V roku 1995 vznikla Pekinská deklarácia a akčná platforma, jeden z najkomplexnejších dokumentov OSN. Predstavila ciele a odporúčania pre zlepšenie prístupu žien k právam v dvanástich oblastiach. Aký ne/bol jej vplyv na tvorbu politík v Českej republike, Poľsku a na Slovensku? Aj o tom píšu expertky Magdalena Grabowska, Michaela Marksová-Tominová a Zuzana Očenášová vo svojich štúdiách.

Magdalena Grabowska: Pekinská akčná platforma v kontexte globalizácie

Čo dnes pre nás znamená Pekinská akčná platforma? Aké prvky jej jazyka, aké ciele akčnej platformy prenikli nielen do hlavného prúdu ženského hnutia, ale aj do rôznych úrovní politiky?

Michaela Marksová-Tominová: Peking +15 v Českej republike

V roku 1997 istá opozičná poslankyňa v parlamente interpelovala premiéra, ako vláda napĺňa záväzky, ktoré jej vyplývajú z deklarácie. Aj na základe tejto interpelácie sa vláda začala venovať záverom konferencie v Pekingu.

Zuzana Očenášová: Peking +15 na Slovensku – premárnená šanca?

Medzi problémové oblasti Pekinskej akčnej platformy, ktorým sa na Slovensku nevenuje takmer žiadna pozornosť, patria ženy a médiá, ženy a životné prostredie a ženy v ozbrojených konfliktoch.

Ako citovať tento článok:

red. Čo sa ne/stalo s Pekinskou akčnou platformou za 15 rokov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/05/2011. Získané 26/05/2024 - 13:26. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/co-sa-nestalo-s-pekinskou-akcnou-platformou-za-15-rokov