Cyklus prednášok o feminizme v Prahe

V utorok 16. februára sa začne v pražskom autonómnom sociálnom centre Klinika cyklus prednášok Potřebujeme feminismus! Prednášky sa budú konať od februára do júna vždy v niektorý utorok v mesiaci od 19.30 do 21.00. Ak prídete, dozviete sa  viac o histórii i aktuálnych témach feministického hnutia.

KEDY: utorok 16. február 2016 o 19.30
KDE: autonómne sociálne centrum Klinika, Jeseniova 60, Praha 3

Témou prvej prednášky bude český feminizmus a antifeminizmus po roku 1989 v podaní Blanky Nyklovej (Sociologický ústav AV ČR, NKC – Gender a věda) a Ľubice Kobovej (Katedra genderových studií FHS UK Praha).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Cyklus prednášok o feminizme v Prahe In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/02/2016. Získané 22/08/2019 - 03:49. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/cyklus-prednasok-o-feminizme-v-prahe