Deň boja Starej Blaškovej proti oblievaniu a šibaniu žien

Ani tento rok Stará Blašková neoddychuje. Hádže hrach a stále sa zasadzuje za sviatky bez oblievania a šibania žien. My sa k tejto jej každoročnej snahe a neustálemu hádzaniu hrachu pridávame. A vy? Napíšete a nafotíte nám„o tom"? :)

Tento rok si pripomenieme Deň boja Starej Blaškovej proti oblievaniu a šibaniu žien v pondelok 25. apríla.

Ako citovať tento článok:

red. Deň boja Starej Blaškovej proti oblievaniu a šibaniu žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/04/2011. Získané 17/07/2024 - 15:22. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/den-boja-starej-blaskovej-proti-oblievaniu-sibaniu-zien