Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU 2018 – program

Máte radosť z čítania?

Píšete študentskú prácu a potrebujete pomôcť s literatúrou?

Zišla by sa vám odborná konzultácia v rodových a feministických témach a prístupoch?

Zaujíma vás, ako sa krajne pravicové, „geekovské“ a antifeministické subkultúry stretli online?

Chcete sa porozprávať s ďalšími feministkami a feministami?

Neodoláte ponuke zaregistrovať sa do knižnice ASPEKTU úplne zadarmo?

Príďte na Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU.

 

KEDY: štvrtok 29. novembra 2018

KDE: knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislava

 

PROGRAM

14.00 – 16.00 konzultácie vašich študentských prác, literárnych pokusov, odborných článkov a iných zaujímavých vecí k veci

S literárnou vedkyňou, prekladateľkou, vydavateľkou, redaktorkou a rodovou expertkou Janou Cvikovou môžete konzultovať napríklad o otázkach rodovo vyváženého používania jazyka v pôvodných a prekladových (hlavne nem.) textoch, o rodovej kompetencii v pedagogike, o využívaní rodu ako analytickej kategórie pri reflexii literatúry, alebo sa jednoducho pozhovárať o nápadoch, konceptoch či textoch a ich rodovom rozmere. Pýtať sa môžete na to, čo sa dialo s feminizmami na Slovensku po roku 1989 a čo práve pripravujeme v ASPEKTE.

S rodovou expertkou z pomedzia mediálnych, politických a rodových štúdií Zuzanou Maďarovou môžete hovoriť o feministických prístupoch k historickej pamäti, rodových aspektoch politickej komunikácie, politickej subjektivite žien či rodovej rovnosti v politike a európskych politikách.

 

16.00 – 16.30 predstavenie knižnice ASPEKTU

Aspektovská knižničiarka, historička a radikálna výšivkárka Eva Gatialová porozpráva o tom, čo všetko nájdete v knižnici ASPEKTU – knihy, články, študentské práce, plagáty a iné audiovizuálne materiály – a na webovej stránke ASPEKTU – online katalóg, novinky v knižnici, knižničný poriadok...

 

16.30 – 18.00 živé poznámky z čítania knihy Kill all Normies a diskusia s Mirkou Grófovou o prepojeniach medzi krajne pravicovými, „geekovskými“ a antifeministickými komunitami

Zvoleniu Donalda Trumpa za amerického prezidenta a globálnemu rozšíreniu pravicového populizmu predchádzali krajne pravicové hnutia, ktoré boli aktívne predovšetkým na sociálnych médiách. Stránky ako 4chan a reddit vytvárali živnú pôdu pre krajne pravicové komunity, ktoré sa potom presunuli aj na Facebook alebo Twitter, ale aj do Bieleho domu v USA alebo parlamentu na Slovensku. Írska novinárka Angela Nagle vo svojej knihe Kill all Normies skúma vývoj, prejavy a prieniky rôznorodých internetových komunít, ktoré sa zvyknú označovať ako hnutie „alt right“. Kriticky nahliada na ich inherentnú mizogýniu a cestu z online prostredia do offline sveta.

O knihe sa porozprávame s našou hostkou Mirkou Grófovou, spoluzakladateľkou organizácie Nemlčme!, ktorá sa venovala zvyšovaniu povedomia v oblasti sexuálneho násilia a podpore ľudí, ktorí sa so sexuálnym násilím stretli. Neskôr sa zameriavala na osvetu proti extrémizmu a nenávistným prejavom a v súčasnosti pracuje vo Fonde na podporu umenia.

 

18.00 – 19.00+ „čo sa dnes v knihe dočítaš, zajtra v praxi nájdeš“ a voľná zábava

Pripravili sme pre vás výber kníh, ktoré sa vám určite zídu, ak študujete psychológiu, sociológiu, politológiu, medzinárodné vzťahy, filozofiu, literárnu vedu, umenie, históriu, sociálnu prácu, pedagogiku, žurnalistiku... Z každej oblasti sme zostavili samostatnú kôpku kníh, ktoré sa čítajú najčastejšie alebo by sa aspoň mali, knihy zaujímavé, teoretické, praktické, estetické... Jednoducho dobrý začiatok, ak sa chcete na témy vo svojom odbore pozerať z rodovej a feministickej perspektívy.

 

Počas DOD sa môžete zaregistrovať do knižnice ASPEKTU úplne zadarmo :)

 

1621

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

 
Ako citovať tento článok:

red. Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU 2018 – program In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/11/2018. Získané 11/07/2024 - 23:26. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/den-otvorenych-dveri-v-kniznici-aspektu-2018-program