Deň za život bez násilia V-Day

Každý rok 14. februára si pripomíname V-Day, čiže Deň V. Jeho poslanie je veľmi jednoduché: skoncovať s násilím páchaným na ženách.

Podnetom pre organizovanie V-Day bola hra Eve Ensler Monológy vagíny, ktorej cieľom je verejne upozorniť na to, že násilie páchané na ženách a dievčatách musí skončiť. Ensler svoj dramatický text uvádzala v menších mestách aj vo veľkomestách po celom svete a vďaka tomu sa stretla s mnohými ženami a vypočula si od nich množstvo príbehov o rôznych podobách násilia, ktoré poznačili ich životy. Stovky žien jej rozpovedali príbehy o znásilnení, inceste, násilí zo strany partnera a manžela, o mrzačení genitálií.
Hru Monológy vagíny si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU. Úryvky nájdete aj v kultúrnom feministickom časopise Aspekt 1/2002.

Deň sv. Valentína bude V-Day dovtedy, kým sa násilie páchané na ženách neskončí. Keď budú všetky ženy žiť v bezpečí a nebudú sa musieť báť, že sa stanú obeťou násilia, potom sa V-Day stane dňom Víťazstva nad násilím.

Tento rok povstalo za spravodlivosť v rámci kampane One Billion Rising mnoho žien. Pozrite si, ako tieto ženy odpovedali na výzvu kampane prelomiť mlčanie a zdieľať svoje príbehy – politicky či duchovne, umením, tancom, pochodom, slovom alebo akokoľvek to bolo potrebné.

Ako citovať tento článok:

red. Deň za život bez násilia V-Day In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/02/2014. Získané 11/07/2020 - 04:48. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/den-za-zivot-bez-nasilia-v-day