Diskusia o feministickej literárnej vede s Janou Cvikovou

O knihe Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre v knižnici ASPEKTU

1394

Srdečne pozývame na diskusiu o možnostiach feministickej reflexie literatúry.

 

KEDY: 7. februára 2017, 18:00

KDE: Knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislalva

 

Príďte diskutovať o tom, ako sa vo feministickej literárnej vede reflektujú rôzne možnosti konceptualizácie rodu. Čo znamená ženské písanie? Ako možno nahliadať na literárny text z feministickej perspektívy? Čo nám hovorí literárny kánon o súčasnom rodovom usporiadaní spoločnosti?

Všetky tieto otázky zasadí do kontextu vývoja feministického myslenia literárna vedkyňa, germanistka a zakladateľka prvej feministickej organizácie na Slovensku Jana Cviková, ktorá predstaví svoju monografiu Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. Úvodné otázky autorke položia Mariana Szapuová a Monika Mitášová.

 

 

1395

 

 

 

 

 

 

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Diskusia o feministickej literárnej vede s Janou Cvikovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/01/2017. Získané 12/04/2024 - 15:00. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/diskusia-o-feministickej-literarnej-vede-s-janou-cvikovou