Diskusia s Janou Juráňovou v Modre

Pozývame na diskusiu spisovateliek Jany Juráňovej a Evy Maliti Fraňovej.

 

KEDY: piatok 8. októbra o 17.00

KDE: Kultúrne centrum, Sokolská ul. 8, Modra

 

Diskusia je súčasťou medzinárodného literárneho festivalu Novotvar.

 

Ako citovať tento článok:

red. Diskusia s Janou Juráňovou v Modre In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/10/2021. Získané 14/04/2024 - 13:05. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/diskusia-s-janou-juranovou-v-modre