Diskusia s Monikou Mitášovou

Pozývame na diskusné stretnutie s teoretičkou architektúry Monikou Mitášovou, ktorá prednesie úvod na tému Kritická a  projektívna teória architektúry. Otázky a provizórne odpovede 

 

1539

KEDY: utorok 28. marca o 18.00

KDE: Knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislava

 

Monika Mitášová vyštudovala architektúru na FA SVŠT v Bratislave (1993). Venuje sa teórii, interpretácii a kritike architektúry. Prednášala na školách architektúry v Bratislave, Liberci a Prahe. V rámci Fulbrigtovho štipendia na UCLA v Los Angeles (1995/96) a výskumného grantu na Columbia University v New Yorku (2009/10) sa venovala problematike dekonštrukcie v architektúre a otázkam kritickej a projektívnej teórie architektúry. Z tohto výskumu vyšli antológie Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury (Praha 2011), Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury (Praha 2012) a Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture (Barcelona – New York – Praha 2014). Spolu s Jiřím Ševčíkom vydala antológiu Česká a slovenská architektura 1971 – 2011.

 

 

 

***

1538

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Diskusia s Monikou Mitášovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/03/2017. Získané 07/07/2020 - 16:56. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/diskusia-s-monikou-mitasovou