Diskusia so švajčiarsko-slovenskou spisovateľkou Irenou Brežnou v knižnici ASPEKTU

Študentky prekladateľstva, stredoškoláčky a ďalšie záujemkyne sa v utorok 28. novembra 2017 v knižnici ASPEKTU stretli so švajčiarsko-slovenskou spisovateľkou Irenou Brežnou. Autorka prečítala z románu Nevďačná cudzin(k)a a spolu so zostavovateľkou a prekladateľkou Janou Cvikovou predstavila pripravovaný knižný výber Postrehy emigrantky: eseje, prózy, reportáže; na príprave tejto publikácie sa podieľali aj študentky seminára umeleckého prekladu z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Denisa Ghaniová a Nikoleta Račková.

 

1553

Témou diskusie boli otázky súvisiace s udomácňovaním sa v cudzej krajine, najmä s odlišným chápaním rodových vzťahov, ako aj otázky prekladu z nemčiny do slovenčiny; osobitne problematika autorizovaného prekladu, ako aj komunikácie prekladateľky a autorky pri finalizácii textu. Čítanie poviedky List synovi so silnou protirasistickou výpoveďou umožnilo prítomným nahliadnuť priamo do autorkinho tvorivého procesu a do premien textu v čase, ktoré sa odrazili aj na zmene názvu. Poviedka vznikla v roku 1988 pod názvom List čiernemu synovi (v slovenčine bola tiež uverejnená pod týmto názvom, a to v roku 1994 v časopise Aspekt a v roku 2005 v knižnom výbere Tekutý fetiš) a Brežná zaň v roku 1989 získala mediálnu cenu Nadácie Christopha Eckensteina v Ženeve. Odvtedy sa však situácia vo švajčiarskej spoločnosti zmenila – a keďže poviedka má autobiografický základ – aj pre autorku samotnú bolo dôležitejšie už explicitne nezdôrazňovať farbu pokožky, ale vzťah k synovi.

 

Pre bližšie zoznámenie s dielom Ireny Brežnej čítajte a pozerajte:

Ukážka z románu Nevďačná cudzin(k)a a video, kde o svojom diele hovorí Irena Brežná na podujatí venovanom migrácii v bratislavskej Kunsthalle k výstave Strach z neznámeho; o tomto podujatí sa píše aj v texte Jany Cvikovej Migrácia ako (umelecký) proces / Migration as (an Artistic) Process. 

Poviedka List synovi a text Jany Cvikovej o poviedke. 

Dokumentárny film Anny Gruskovej o Irene Brežnej Profesionálna cudzinka

Štúdia germanistky Kataríny Motykovej Die übersetzte Welt von Irena Brežná.

Štúdia Radoslava Passiu „Nevďačná cudzinka“ Irena Brežná v časopise Romboid.

Štúdia Jany Cvikovej Kontexty a subtexty románu Ireny Brežnej "Na slepačích krídlach" o ére budovania socializmu v slovenskom malomeste.

Doslov ku knižnému výberu textov Ireny Brežnej Tekutý fetiš (ASPEKT 2005) z pera Jany Cvikovej Ekonómia dotyku.

 

***

1554

Z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Diskusia so švajčiarsko-slovenskou spisovateľkou Irenou Brežnou v knižnici ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/05/2018. Získané 29/02/2020 - 11:49. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/diskusia-so-svajciarsko-slovenskou-spisovatelkou-irenou-breznou-v-kniznici-aspektu