Divadlom za život bez násilia páchaného na ženách

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici predstaví v rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu divadelný happening VEC: Cesta číslo 05. Divadlo navštívi sedem miest na Slovensku a pripomenie verejnosti, že násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých, aj napriek tomu, že sa často deje za zatvorenými dverami. Divadelný happening je spojený s verejným zhromaždením Vypískajme násilie, na ktorom môžeme všetky a všetci verejne vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách.

 

Medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women‘s Global Leadership Institute) v roku 1991. Divadelný happening pripravilo Bábkové divadlo na Rázcestí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Fenestra (Košice), Pomoc rodine (Michalovce), MyMamy (Prešov), Žena v tiesni (Martin), Možnosť voľby, Slovensko-český ženský fond (Bratislava) a neformálnou skupinou aktivistiek (Poprad).

 

Termíny happeningu: 

21. 11. Banská Bystrica, OC EUROPA, 18.00 hod.

24. 11. Poprad, OC MAX, 18.00 hod.

25. 11. Košice, OC AUPARK, 16.30 hod.

26. 11. Prešov, OC MAX, 17.00 hod.

27. 11. Michalovce, OC ZEMPLÍN, 17.00 hod.

3. 12. Martin, OC TULIP, 17.00 hod.

5. 12. Bratislava, OC AVION, 17.00 hod.

 

 

Kampaň je realizovaná vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, Nadácie FILIA, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike.

Ako citovať tento článok:

red. Divadlom za život bez násilia páchaného na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/11/2011. Získané 12/04/2024 - 17:11. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/divadlom-za-zivot-bez-nasilia-pachaneho-na-zenach