Divadlom za život bez násilia páchaného na ženách

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 

pozýva na divadelný happening VEC: Cesta č. 5

KEDY: v pondelok 26. novembra, 17.00 hod.
KDE: OC Europa, Banská Bystrica

275

Divadelný happening, s ktorým herečky vstúpia do priestorov nákupného centra, má narušiť každodenný zhon, a upozorniť tak na často skrývaný problém násilia páchaného na ženách. Súčasťou podujatia je hromadné pískanie na píšťalkách ako symbolické vyjadrenie odmietavého postoja k násiliu. Happening vznikol v roku 2011 ako súčasť medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Divadlom za život bez násilia páchaného na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/11/2012. Získané 26/02/2020 - 09:15. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/divadlom-za-zivot-bez-nasilia-pachaneho-na-zenach-0