DOD v knižnici ASPEKTU

Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU

KEDY: štvrtok 27. novembra, 12.00 – 19.00 
KDE: knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislava

Krátko po tom, čo si pripomenieme Medzinárodný deň študentstva, privítame všetky skupiny bývalých, súčasných aj budúcich študujúcich v knižnici ASPEKTU.

Zoznámite sa s mediálnom archívom, ktorý zachytáva reprezentáciu Nežnej revolúcie z dlhodobého hľadiska, ako aj obrazy občianok a občanov, ktoré sa vytvárali naprieč významnými udalosťami domácej a zahraničnej politiky Slovenska. Rozsiahly archív môže byť zaujímavým a užitočným informačným zdrojom pre študentské práce a pre všetkých, ktorých zaujíma problematika občianstva, politiky a Nežnej revolúcie.

Spoločne budeme premýšľať a diskutovať o otázkach: Ako sa zúčastnili ženy Nežnej revolúcie v roku 1989? Ako si ich verejnosť ne/pamätá? Ako vyzerá „správny občan“? Môže byť občiankou? Koho obraz „správneho občana“ zahŕňa a koho z pomyselného národného či občianskeho spoločenstva vylučuje?

Ako sa už stalo dobrým zvykom, počas DOD môžete prísť konzultovať svoje študentské práce a založiť si preukaz do knižnice ASPEKTU úplne bezplatne.

Príďte sa s nami porozprávať, využite možnosť odborných konzultácií, nezabudnite si doma svoje zvedavé otázky a zaujímavé podnety. My sa už na vašu návštevu pripravujeme a tešíme.

Presný program DOD nájdete TU.

 

  

 

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. DOD v knižnici ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/11/2014. Získané 22/02/2024 - 21:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/dod-v-kniznici-aspektu