Druhé vydanie najnovšieho románu Ireny Brežnej

Najnovší román Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (Nevďačná cudzin/k/a), ktorý v nemecky hovoriacich krajinách zaznamenal veľký úspech, práve vyšiel v druhom vydaní.

„V dôverne známej temnote sme za sebou zanechali svoju malú krajinu a blížili sa k žiariacej cudzine.“ Útly, ale nesmierne hutný román Ireny Brežnej sa začína v roku 1968. Na minimálnom priestore sústreďuje traumy a oslobodenia, vzbury i divé mlátenie vôkol seba, poéziu a zmierenie – a k tomu celú galériu nanajvýš dramatických životných osudov a charakterov. To všetko v jazyku, do ktorého poetickosti sa škrípavo vtláčajú tvrdé fakty ako železné tyče do prevodovky.

Viac z ohlasov na knihu Die undankbare Fremde si prečítate TU.

Ako citovať tento článok:

red. Druhé vydanie najnovšieho románu Ireny Brežnej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/06/2012. Získané 14/07/2024 - 11:59. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/druhe-vydanie-najnovsieho-romanu-ireny-breznej