E-darčeky pre všetky čítačky

Ako citovať tento článok:

red. E-darčeky pre všetky čítačky In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/12/2014. Získané 16/06/2019 - 15:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/e-darceky-pre-vsetky-citacky