Editoriál knihy Potopené duše

Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia

Táto čítanka prináša básne, od ktorých vzniku uplynulo sedemdesiat až sto rokov. Mnohé ostali len v rukopisoch a sprístupňujú sa po prvý raz, mnohé boli roztratené v periodikách a vychádzajú po prvýkrát knižne, mnohé z nich upadli do zabudnutia rovnako ako ich autorky. Má ich publikovanie dnes zmysel? Zverejniť ich považujem za veľmi dôležité, lebo vďaka nim sa odhalia skryté zápletky dejín poézie a literárnej kultúry, a to v zdanlivo čitateľsky dostupnom a preskúmanom umení 20. storočia. Predkladané verše prinášajú rozmanité zážitky z čítania, ako aj podnety pre prehodnocovanie literárnohistorických akcentov. Dopĺňajú našu predstavu o podobách a premenách vtedajšej poézie bez ohľadu na to, do akej miery sa vo svojej dobe viditeľne zapájali do básnických aktivít. Podstatné však je, že básne dostávajú príležitosť, aby ich hodnotu preverila čitateľská verejnosť.

Čítajte editoriál knihy Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorý pripravila zostavovateľka Andrea Bokníková:

1439

 

Nazrite do knihy Potopené duše TU.

Objednajte si knihu Potopené duše TU.

***

1534

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ako citovať tento článok:

red. Editoriál knihy Potopené duše In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/11/2017. Získané 24/07/2024 - 14:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/editorial-knihy-potopene-duse