Elfriede Jelinek: Zimná cesta

Najnovšia kniha nositeľky Nobelovej ceny Elfriede Jelinek, ktorú ona označila ako drámu, vyšla v origináli začiatkom roka 2011 (Rowohlt Verlag), v slovenskom preklade pod názvom Zimná cesta koncom roka 2011 (Artforum, preložil Andrej Zmeček v spolupráci s Janou Cvikovou).

O Elfriede Jelinek

Nositeľku Nobelovej ceny za literatúru Elfriede Jelinek (nar. 1946) sprevádza počas celého jej tvorivého života povesť najkontroverznejšej rakúskej spisovateľky. Za hlavného aktéra svojich textov považuje jazyk – a práve jej „vášeň pre jazyk“ a muzikálne bohatstvo výrazových prostriedkov vyzdvihla aj Švédska akadémia v odôvodnení svojho rozhodnutia o udelení ceny v roku 2004.

Jelinek sa podľa vlastných slov snaží „donútiť samotný jazyk, aby povedal pravdu a aby rezignoval na svoj ideologický charakter“ a zahusťuje svoje texty až na pokraj čitateľnosti. Toto hustenie má však svoj účel: je nielen komentátorkou, ale predovšetkým nemilosrdnou kritičkou vážnych sociálnych problémov našej doby ako rasizmus, sexizmus, pornografia, sexualizované násilie, ekonomické násilie, fašizmus... Emocionálna nástojčivosť jej textov nám nedá vydýchnuť. Zlo, za ktorým sa spravidla skrýva zneužívanie moci, hyperbolizuje mätúcimi ponukami identifikácie, ktoré sa prudko lámu na scudzovaní. Za pomoci jazyka zlo priam rastie Elfriede Jelinek pod rukami. Alebo ako hovorí samotná autorka: „Keď ho nemôžem prekonať ja, potom ho zväčším tak, aby ho nemohol prekonať ani nikto iný.“

Z diela Elfriede Jelinek vyšla knižne v slovenskom preklade Jany Bžochovej Wild próza Milenky (ASPEKT, 1. vyd. 1999, 2. vyd. 2004). Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo hru Motorest alebo Robia to všetci (2006, réžia Viktor Kollár, preklad Jana Cviková) a Štátne divadlo Košice zasa hru Čo sa stalo, keď Nora opustila manžela, alebo Opory spoločnosti (2009, réžia Ján Šimko, preklad Martina Vannayová).

Ako citovať tento článok:

red. Elfriede Jelinek: Zimná cesta In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/03/2012. Získané 02/12/2023 - 20:09. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/elfriede-jelinek-zimna-cesta