Február je opäť mesiacom LGBT histórie

425Iniciatíva Inakosť s partnermi pripravila aj v roku 2013 sériu kultúrnych a osvetových podujatí s názvom Mesiac LGBT histórie. Február bude teda o minulosti i súčasnosti lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí.

„Aj vzhľadom na vznik nového Výboru pre práva LGBTI ľudí, ktorý, dúfame, bude mať najneskôr vo februári prvé historické zasadnutie, si myslíme, že sa otvára priestor na obsiahlejšie riešenie práv LGBTI ľudí, a tomu môžu podobné typy podujatí pomôcť,“  hovorí výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Cieľom pestrej palety aktivít je zviditeľniť LGBTI ľudí v širokej verejnosti, ukázať, že sú medzi nami so svojou históriou, svojimi problémami, ale aj príspevkom k spoločnosti,“ dodáva.

V rámci  Mesiaca LGBT histórie sa vo februári 2013 uskutočnia divadelné predstavenia,  diskusie, filmové projekcie, športový deň, výstava a párty Homomat. Konať sa bude aj jedinečná diskusia s ľuďmi, ktorí boli pri počiatkoch LGBTI hnutia v 90. rokoch. „Je dôležité, aby si aj slovenský LGBTI aktivizmus vytváral svoju historickú pamäť, ktorá by slúžila ako odrazový mostík pri riešení súčasných problémov v presadzovaní práv LGBTI ľudí,“ hovorí Jana Jablonická-Zezulová z Možnosti voľby, ktorá bude diskusiu moderovať.

Novinkou bude tréning pre záujemcov a záujemkyne o volejbal, ktorý pripravil LGBTI  športový klub Lotosové kvety. Pozrieť si môžete aj unikátnu fotografickú  výstavu Byť hrdým rodičom, ktorú pripravilo divadlo NoMantinels s cieľom podporiť rodičovskú akceptáciu LGBTI detí.

Mesiac LGBT histórie zavíta aj do regiónov. V Banskej Bystrici sa v rámci ozvien Filmového festivalu inakosti uskutočnia filmové projekcie kvalitných teplých filmov. Do Prešova zas zavíta divadlo NoMantinels s divadelnou inscenáciou Naruby. Program Mesiaca LGBT histórie môžete nájsť na webovej stránke www.lgbthistory.eu  a na www.inakost.sk.


Mesiac  LGBT histórie na Slovensku organizuje Iniciatíva Inakosť v spolupráci s organizáciou LGBT Youth Scotland v rámci medzinárodného projektu Changing Hearts and Minds, Engaging Communities, ktorý je podporený Európskou komisiou. Lokálnymi partnermi Inakosti pre tento projekt sú Filmový festival inakosti, NoMantinels, ŠK Lotosové kvety, Homomat, Možnosť voľby, Nadácia otvorenej spoločnosti, Kino Lumiére, Amnesty International, Štúdio 12.

V knižnici ASPEKTU nájdete vždy v utorok a stredu popoludní aj publikácie z Knižnej edície ASPEKT, ktoré sa venujú LGBT témam.

Program Mesiaca LGBT histórie

Ako citovať tento článok:

red. Február je opäť mesiacom LGBT histórie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/02/2013. Získané 28/01/2023 - 07:06. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/februar-je-opaet-mesiacom-lgbt-historie