Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus

Večerná diskusia

Nadácia Friedricha Eberta a ASPEKT pozývajú na diskusné podujatie, na ktorom sa bude hovoriť o vzťahu medzi feminizmom a neoliberalizmom v krajinách strednej a východnej Európy. Príďte diskutovať o prenikaní neoliberálnych princípov do rôznych vrstiev spoločenského života na Slovensku a v Maďarsku s editorkou a spoluautorkami publikácie Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe (Friedrich Ebert Stiftung 2016).

1285

KEDY: utorok 15. novembra o 18.00
KDE: Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava
 
Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli v krajinách strednej a východnej Európy výraznú zmenu politického režimu. S presadzovaním demokratických hodnôt sa začali etablovať aj princípy neoliberalizmu založené predovšetkým na ekonomickej efektivite, logike voľného trhu či predstave slobodného podnikavého jednotlivca. Ako tieto zmeny ovplyvnili pozíciu žien a mužov z rôznych spoločenských tried? Prispela demokratizácia k väčšej sociálnej spravodlivosti alebo, naopak, prehĺbila nerovnosti medzi ženami a mužmi či medzi ženami pochádzajúcimi z rôznych sociálnych prostredí, geopolitických lokalít, rôznej rasy, etnicity alebo národnosti? Akú pozíciu a úlohu zastávali v krajinách strednej a východnej Európy feministické hnutia a akú víziu sociálnej spravodlivosti ponúkajú a presadzujú?
 
O týchto a ďalších témach budú hovoriť spoluautorky novej publikácie Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe Andrea Czérvan, Anikó Gregor, Ľubica Kobová, Alexandra Ostertágová a editorka publikácie Eszter Kováts. 
 
Program (18.00 – 20.00)
 
Privítanie
Zuzana Strapatá a Barbara Tiefenbacher (Friedrich Ebert Stiftung Bratislava)
 
O publikácii Solidarity in Struggle
Eszter Kováts (Friedrich Ebert Stiftung Budapešť)
 
Feministická kritika neoliberalizmu
Anikó Gregor (Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Katedra metodológie sociálneho výskumu)
 
Feminizmus a neoliberalizmus v kontexte Slovenska
Ľubica Kobová (Karlova univerzita v Prahe, Katedra rodových štúdií) a Alexandra Ostertágová (ASPEKT)
 
Rod a deľba práce v rurálnych oblastiach Maďarska v dobe neoliberalizmu
Andrea Czérvan (absolventka Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, Katedra rodových štúdií)
 
Moderuje Jana Cviková (ASPEKT)
 
 
Po 20.00 budeme v diskusii pokračovať pri čaši vína. Tešíme sa na vás.
 
Podujatie bude prebiehať v slovenskom a maďarskom jazyku. Tlmočenie do oboch jazykov bude zabezpečené.
 
Organizuje Friedrich Ebert Stiftung Bratislava v spolupráci s organizáciou ASPEKT

 

Ako citovať tento článok:

red. Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/11/2016. Získané 23/05/2024 - 17:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/feminizmus-demokracia-neoliberalizmus