Fotografie z novembrového Modrého salóna

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková predstavila v novembrovom v Modrom salóne Slovenského národného divadla svoju pripravovanú antológiu. Už vyše dvoch desaťročí sa intenzívne zaoberá mapovaním slovenských poetiek, ktorým doteraz samostatná zbierka nevyšla, boli z politických dôvodov vymazané z literárnej histórie alebo im knižne vyšli básne až po dlhej dobe. Podujatie moderovala literárna vedkyňa a prekladateľka Jana Cviková a ukážky z poézie čítali Zuzana Kocúriková a Dušan Jamrich.

Pozrite si fotodokumentáciu zo štvrtka 5. novembra z Modrého salóna SND s feministickým aspektom.

 

 

 

[[wysiwyg_imageupload::height=35,width=56]]

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu

Ako citovať tento článok:

red. Fotografie z novembrového Modrého salóna In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/11/2015. Získané 19/05/2020 - 07:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/fotografie-z-novembroveho-modreho-salona