Fotografie z prezentácie knihy Feministky hovoria o práci

Vo štvrtok 26. novembra sa uskutočnila prezentácia publikácie Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (ASPEKT 2015) v Mestskej knižnici na Klariskej ulici v Bratislave. Knihu predstavila editorka Ľubica Kobová a autorky štúdií Miroslava Mišičková a Martina Sekulová. Diskutovalo sa o otázkach: Ako sa vzájomne podmieňujú kapitalizmus a patriarchát podľa marxistických feministických teórií? Ako sa ekonomický systém kapitalizmu zhmotňuje v životoch opatrovateliek v Rakúsku či pracovníčok v továrňach? Aké miesto má publikácia v kontexte súčasných poznatkov o rodových aspektoch práce na Slovensku? a o mnohých ďalších.

Foto: Michaela Achbergerová, www.michaelabereg.eu

 

[[wysiwyg_imageupload::height=34,width=50]]

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu

Ako citovať tento článok:

red. Fotografie z prezentácie knihy Feministky hovoria o práci In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/12/2015. Získané 18/05/2020 - 06:30. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/fotografie-z-prezentacie-knihy-feministky-hovoria-o-praci