Franz Kafka pre Danielu Hodrovú

Česká spisovateľka Daniela Hodrová získala medzinárodnú literárnu Cenu Franza Kafku. Autorka románovej trilógie Trýznivé město či knihy esejí Chvála schoulení je dvanástou laureátkou tohto ocenenia. Blahoželáme!

Cieľom literárnej Ceny Franza Kafku je oceniť umelecky výnimočnú literárnu tvorbu súčasnej autorky alebo autora, ktorých dielo oslovuje publikum bez ohľadu na pôvod, národnosť a kultúru. Ocenenie symbolizuje bronzová soška od Jaroslava Róna, udeľuje sa za doterajšie dielo.

Daniela Hodrová sa od 70. rokov 20. storočia venuje vedeckej práci v odbore teória literatúry. Je prekladateľkou, autorkou odborných textov, ako aj beletristických kníh a esejí. V roku 2011 získala Státní cenu za literaturu  Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: idnes.cz

Súvisiace odkazy: 

Daniela Hodrová v časopise Aspekt
Daniela Hodrová: Ztracené děti aneb příbytky paměti. In Aspekt 2/1996 Strachy a bariéry.
Daniela Hodrová: Perunův den. In Aspekt 3/1994 Bosorky.

Ako citovať tento článok:

red. Franz Kafka pre Danielu Hodrovú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/10/2012. Získané 25/02/2024 - 04:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/franz-kafka-pre-danielu-hodrovu