HOLÉ BABY, holé cice, holé rice v SNG

 

Výstava Holé baby je aktualizovaným čítaním tradičného umeleckého žánru - ženského aktu. Napriek oficiálnemu soc-realizmu sú zbierky slovenských galérií a múzeí umenia až prekvapivo bohaté na obrazy nahých žien - odjakživa atraktívnych a divácky vďačných námetov výtvarných umelcov. Ženský akt - ten klasický i ten modernistický - je však v svojej podstate dosť problematický žáner. Nielen pre svoju neprirodzenosť (predstava nahej ženy, ktorá sa - obyčajne s knihou v ruke - vyvaľuje na pohovke, musí dnes väčšine žien pripadať dosť komická), ale najmä pre nie celkom férovú distribúciu rolí a pohľadov, ktoré implikuje: nahá žena a oblečený muž (umelec či divák), „čumil" verzus „očumovaná". Akt ako žáner vizuálnej exploatácie i ako aréna umeleckých výbojov bude v našom výbere podrobený feministickému čítaniu. Pôjde teda o dvojito kódovanú výstavu, ktorá na jednej strane predstaví klasické diela kanonických umelcov, na druhej strane, prostredníctvom čítania feministických autoriek (medzičasom tiež už kanonických) - Jany Juráňovej a Jany Cvikovej - odkryje aj ich iný, skôr temný rozmer.

Výstava má teda dvojitý potenciál, dvojitý zámer: na jednej strane ukázať staromajstrovské hodnoty v (prevažne) štátnych zbierkach, na druhej strane ich kritickým „čítaním proti srsti" - vo forme dialógu či komiksu nasvietiť aj onen sexistický rozmer staromajstrovstva.

Z textu Petry Hanákovej v katalógu k výstave

Ako citovať tento článok:

red. HOLÉ BABY, holé cice, holé rice v SNG In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/07/2011. Získané 25/07/2024 - 13:59. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/hole-baby-hole-cice-hole-rice-v-sng