Hra Jany Juráňovej v Novej dráme

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma / New Drama v tomto roku poslala do súťažnej desiatky inscenácií aj hru Jany Juráňovej Reality snov v réžii Ivety Škripkovej. Inscenácie sa budú uchádzať o tri festivalové ceny. Držíme palce Jane Juráňovej a jej hre o rodinných a partnerských vzťahoch „(de)formovaných silou mediálneho vplyvu a každodenných rituálov".

Prehľad 10 súťažných inscenácií ôsmeho ročníka festivalu Nová dráma / New Drama:
Dorota Maslowska: Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky, réžia Júlia Rázusová
Andrej Kalinka – Ivan Martinka: Epos, Bábkové divadlo Žilina, réžia Andrej Kalinka a Ivan Martinka
Ondrej Šulaj: Gazdova krv, Divadlo ASTORKA Korzo ´90 Bratislava, réžia Juraj Nvota
Michaela Zakuťanská: Havaj, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, réžia Zoja Zupková
Martin Čičvák: Kukura, Divadlo Aréna Bratislava, réžia Rastislav Ballek
David Mamet: November, Divadlo Aréna Bratislava, réžia Martin Čičvák
Jana Juráňová: Reality snov, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, réžia Iveta Škripková
Sláva Daubnerová – Pavel Graus: Some Disordered Interior Geometries, P.A.T. Bratislava, réžia Sláva Daubnerová
Blaho Uhlár: Pokus, S.T.O.K.A. Bratislava, réžia Blaho Uhlár
Ingmar Villqist: Taká fajn baba ako ty, Mestské divadlo Žilina, réžia Adriana Totiková

Festival Nová dráma / New Drama predstavuje najlepšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulom kalendárnom roku. Vyberalo sa z takmer 40 diel, ktoré mali premiéru od 1. marca 2011 do 29. februára 2012, a text, z ktorého vychádzajú, nebol napísaný pred rokom 2000. Ôsmy ročník festivalu sa uskutoční v dňoch 14. – 19. mája v Bratislave. Organizujú ho Divadelný ústav Bratislava a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava.

O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu novej drámy Grand Prix Nová dráma hlasuje medzinárodná porota. Účastníčky a účastníci kritického seminára rozhodnú o tom, ktorá z nich získa Cenu študentskej poroty. Publikum môže po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o tom, ktorá inscenácia dostane divácku cenu – Cenu bratislavského diváka.
Okrem súťažnej prehliadky vybraných inscenácií je súčasťou festivalu aj sprievodný program: scénické čítanie, výstavy, diskusie, workshopy a konferencia. Zahraničná produkcia tento rok zastúpená poľským divadlom v programovej sekcii Focus Poľsko. Divadelný ústav ju pripravuje s bratislavským Poľským inštitútom.

Ako citovať tento článok:

red. Hra Jany Juráňovej v Novej dráme In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/03/2012. Získané 25/07/2024 - 18:53. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/hra-jany-juranovej-v-novej-drame