Hra Misky strieborné, nádoby výborné v Štúdiu 12

Inscenácia výbornej hry Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné, ktorá nepochybne patrí k feministickému rodinnému striebru, opäť prichádza na javisko. Štúdio 12 na Jakubovom námestí v Bratislave uvedie premiéru predstavenia už 2. marca v réžii Aleny Lelkovej.

Pozrite si teaser predstavenia:

741

 

 

 

 

 

 

Štúrovci a štúrovská tradícia – to je večná čítanková téma, učebná látka, s ktorou sa stretávame nielen na hodinách slovenčiny či dejepisu. Zdalo by sa, že o nej už všetko vieme, že možnosti jej spracovania už boli vyčerpané. Alebo žeby predsa len nie? Divadelná hra Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné nás presviedča o opaku. Pozerá sa na štúrovcov a štúrovskú tradíciu inou, netradičnou optikou.

Misky strieborné, nádoby výborné je divadelná hra, ktorá grotesknou formou stavia na hlavu jeden vyše storočie pretrvávajúci spôsob nazerania na konkrétne obdobie slovenských dejín, a to na obdobie štúrovcov. Ako v recenzii hry píše Anna Grusková, hra hovorí o našom falošnom vlastenectve, o zbabelosti, provincionalizme, aj o zmarených životoch. Odhaľuje pokrivenosť kultúrneho obrazu, ktorý celé desaťročia - najmä prostredníctvom učebníc a čítaniek – (de)formuje vzťah ľudí k histórii krajiny, v ktorej žijú. Cez štúrovské ženy - Adelu Ostrolúcka, Aničku Jurkovičovú, Antóniu Sládkovičovú a Marínu Pišlovú, vyvstávajú čítankoví superkladní hrdinovia ako ľudia často veľmi problematickí. Hra provokuje k zásadnejšiemu prehodnoteniu nielen pozície štúrovcov v dejinách slovenského národa, ale i dejov, ktoré súvisia s históriou slovenského národa a s literatúrou, ktorá vznikla a vzniká v tomto priestore.

réžia: Alena Lelková
dramaturgia: Adriana Totiková
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Dorota Cigánková
hudba: Sisa Michalidesová
video: Martina Sľuková
foto: Milo Fabian
produkcia: Mira Dittrich

hrajú:
Adela Ostrolúcka: Rebeka Poláková
Anička Jurkovičová - Hurbanová: Zuzana Konečná
Marína Pišlová - Geržová: Danica Matušová
Antónia Braxatorisová: Zuzana Porubjaková / Kristína Tóthová
Ján Kalinčiak: Ľubomír Bukový

Aktuálne informácie sledujte na facebookvej stránke Misky strieborné, nádoby výborné.

Hru, ktorá vznikla v roku 1997, vydalo v knižnej podobe v roku 2005 vydavateľstvo Bagala - L.C.A. V roku 2014 sa stala súčasťou knižného vydania hier Jany Juráňovej, ktoré vydal Divadelný ústav v edícii Slovenská dráma.

Ako citovať tento článok:

red. Hra Misky strieborné, nádoby výborné v Štúdiu 12 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/02/2015. Získané 25/02/2020 - 14:15. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/hra-misky-strieborne-nadoby-vyborne-v-studiu-12