Hromadná pripomienka: Zastavme obmedzovania práv žien

Podporte hromadnú pripomienku a pomôžte zastaviť obmedzovanie práv žien a lekárskej verejnosti na Slovensku. Podpísať ju môžete TU do nedele 17. 11. 2019 (vrátane tohto dňa).

Parlament bude na novembrovej schôdzi rokovať v druhom čítaní o zákone poslankýň Slovenskej národnej strany Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej. Ministerstvo zdravotníctva SR ako gestorský orgán predložilo návrh stanoviska vlády k zákonu do medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona poslankýň SNS sa pokúša obmedziť práva žien, ako aj možnosti lekárok a lekárov vykonávať svoju profesiu odborne a v súlade s etickými princípmi:

  • Núti lekárky a lekárov k tomu, aby ženám zvažujúcim interrupciu ukázali sonografickú snímku embrya alebo plodu a v prípade, ak je to technicky možné, im pustili aj tlkot srdca embrya alebo plodu. V rozpore s požiadavkou dobrovoľného a slobodného súhlasu týchto žien.
  • Zakazuje reklamu na umelé prerušenie tehotenstva. Táto úprava môže viesť k tomu, že lekári a lekárky nebudú smieť informovať o poskytovaní interrupcií. Za porušenie tohto zákazu im hrozí pokutou až do výšky 66 400 eur.

Ministerstvo zdravotníctva ako predkladateľ návrhu stanoviska odporúča vláde, aby vyjadrila súhlas s poslaneckým návrhom po vypustení Čl. I zákona, ktorý ukladá povinnosť zobrazovať ženám sonografické snímky a vypočuť si tlkot srdca embrya alebo plodu. Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva plne podporujeme. Súčasne však navrhujeme vypustiť aj Čl. II a Čl. III zákona, ktoré navrhujú zákaz a sankcionovanie reklamy umelého prerušenia tehotenstva. Žiadame teda odmietnuť návrh zákona ako celok.

 

Slovenská republika je demokratický a sekulárny štát. Právo žien na prístup k medicínsky správnym a nezaujatým informáciám a dôstojné zaobchádzanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predstavujú neoddeliteľnú súčasť týchto princípov. Je príznačné, že zákaz reklamy umelého prerušenia tehotenstva bol prijatý v Nemecku v roku 1933 krátko po tom, čo sa k moci dostal Adolf Hitler a NSDAP.

 

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme vypustiť všetky navrhované zmeny s odôvodnením, že:

  • návrh stavia na neodborných základoch,
  • je v príkrom rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu pacientky,
  • vytvára priestor pre emocionálne vydieranie žien v zraniteľnej situácii,
  • môže viesť k obmedzovaniu prístupu k medicínsky správnym informáciám o umelom prerušení tehotenstva,
  • obmedzuje možnosti lekárok a lekárov vykonávať svoju profesiu odborne, eticky a v súlade so svojím presvedčením,
  • je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.

 

Hromadnú pripomienku môžete podpísať do 17. 11. 2019 (vrátane tohto dňa).

 

Hromadnú pripomienku predkladajú mimovládne organizácie ASPEKTMožnosť voľby a občianska iniciatíva Povstanie pokračuje. Hromadnú pripomienku môže podporiť verejnosť TU.

 

Na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke sú splnomocnené tieto zástupkyne:

Alena Faragulová, Povstanie pokračuje

Barbora Holubová, holubba(zavinac)gmail(bodka)com

Paula Jojárt, Možnosť voľby, paulajojart(zavinac)gmail(bodka)com

Zuzana Maďarová, ASPEKT, zmadarova(zavinac)gmail(bodka)com

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby, adriana(zavinac)moznostvolby(bodka)sk

Alexandra Ostertágová, ostertagovaalexandra(zavinac)gmail(bodka)sk

Ako citovať tento článok:

red. Hromadná pripomienka: Zastavme obmedzovania práv žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/11/2019. Získané 22/02/2024 - 19:26. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/hromadna-pripomienka-zastavme-obmedzovania-prav-zien