Ide o život. Podporujeme výzvu na zabezpečenie rovnoprávnosti a bezpečnosti LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí

Podporujeme výzvu Ide nám o život, ktorej cieľom je zabezpečenie rovnoprávnosti a bezpečnosti LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí. Pridajte sa aj vy a spolu vytvárajme feministickú spoločnosť: www.idenamozivot.sk

Výzva je reakciou na teroristický útok, ktorý sa odohral 12. októbra v Bratislave a ktorý pripravil o život Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča a zranil Radku Troksiarovú. LGBTI+ ľudí pripravil o bezpečné miesto, kde sa stretávali a mnohí cítili ako doma. Po útoku sa zase veľká časť verejných predstaviteľov a predstaviteliek pripravila o možnosť zamyslieť sa nad svojimi nenávistnými rečami, mlčaním či odopieraním práv LGBTI+ ľuďom.

Aby sa spoločnosť začala liečiť, je nevyhnutné, aby sme spoločne trúchlili, ale aj hľadali súvislosti medzi vlastným a kolektívnym konaním a pozerali sa dopredu. Práve na zlepšenie súčasnej situácie smerujú požiadavky výzvy Ide nám o život určené političkám a politikom.

1. Prijatie zákona o životnom partnerstve vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom.

2. Zabezpečenie dôstojnej tranzície pre transrodových ľudí bez vynútených sterilizácií a iných nevyžiadaných lekárskych zákrokov.

3. Vymedzenie sa voči šíreniu nenávisti zo strany politikov a  zavedenie disciplinárnej zodpovednosti za takéto výroky v parlamente.

4. Konkrétne kroky na zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní trestných činov nenávisti a predchádzaní takýmto trestným činom.

5. Systematická podpora vytvárania bezpečných priestorov a podporných služieb (školy a vzdelávacie inštitúcie, komunitné centrum v Bratislave a podpora služieb na celom Slovensku).

Celú výzvu, ktorú môžete podporiť podpisom aj finančne, nájdete TU.

Reakcie na tento teroristický útok, ktorý bol dôsledkom konšpiračných teórií, ale aj spoločenskej nenávisti voči LGBTI+ ľuďom, sú rôzne a zasluhujú si pozornosť. Už teraz totiž sledujeme, ako sa tento čin zneužíva na snahy o získanie väčších právomocí či kapacít pre bezpečnostné zložky. A to v situácii, keď sa časť násilia deje práve zo strany týchto zložiek, považujeme za nebezpečné. Homofóbiu, transfóbiu, rasizmus a iné formy inštitucionalizovanej nerovnosti treba riešiť aj vo vnútri štátnych inštitúcií vrátane tých, čo sa majú starať o bezpečnosť obyvateľstva.

S opatrnosťou pristupujeme aj k práci zložiek, ktoré majú bojovať s „extrémizmom“. Práve tento problematický koncept, ktorý je súčasťou našej legislatívy a politík, umožňuje, že sú ľavicové zoskupenia vrátane tých, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia, rodovej rovnosti, právam LGBTI+ ľudí či reprodukčnej spravodlivosti monitorované ako „ľavicový extrémizmus“. „Extrémizmus“ ako politický nástroj považuje za prijateľnú normu výlučne stredové pozície a umožňuje sledovať a postihovať aj demokratické ľavicové kolektívy, ktoré sú kritické voči statusu quo. A pritom sledujeme, ako sa politický a spoločenský „stred“ priebežne posúva doprava. Podpora krivo postavenej legislatívy teda môže mať výhľadovo ešte vážnejšie dôsledky, a to aj vo vzťahu k LGBTI+ ľuďom, k presadzovaniu ľudských práv či k akejkoľvek občianskej angažovanosti. Aj v tejto chvíli sa potrebujeme pýtať, ako zabezpečiť bezpečnosť LGBTI+ ľudí tu a teraz, ako aj z dlhodobého hľadiska.

Zostávajme teda zvedaví, kritické a už sme spomínali? Podporte výzvu.

 

 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Ide o život. Podporujeme výzvu na zabezpečenie rovnoprávnosti a bezpečnosti LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/10/2022. Získané 24/06/2024 - 06:29. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ide-o-zivot-podporujeme-vyzvu-na-zabezpecenie-rovnopravnosti-bezpecnosti-lgbti-ludi