Irena Brežná na festivale [fjúžn]

Nadácia Milana Šimečku a ASPEKT

pozývajú

na stretnutie so spisovateľkou Irenou Brežnou. Na otváracom podujatí festivalu [fjúžn], ktorý je šiestym ročníkom Týždňa nových menšín, predstaví svoj najnovší román.

KEDY: štvrtok 28. apríla 2011 o 17.00 hod.
KDE: divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava

Švajčiarska spisovateľka slovenského pôvodu Irena Brežná príde na pozvanie Nadácie Milana Šimečku predstaviť svoj najnovší román Herzlich Willkommen (Srdečne vítame). Kniha vyjde v nemčine na jar 2012, na čítaní sa zoznámime s úryvkom v slovenskom preklade. V následnej diskusii autorka priblíži svoj pohľad na rôzne podoby „menšinovosti".

 

Ako citovať tento článok:

red. Irena Brežná na festivale [fjúžn] In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/08/2011. Získané 26/02/2020 - 08:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/irena-brezna-na-festivale-fjuzn-0