Irena Brežná – Nevďačná cudzinka

Úryvok z románu
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Irena Brežná – Nevďačná cudzinka In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/03/2016. Získané 25/07/2020 - 14:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/irena-brezna-nevdacna-cudzinka