Irena Brežná v Bratislave a Nitre

Pozývame na stretnutia s Irenou Brežnou v rámci Anasoft litera festu v Bratislave. Spisovateľkin román Nevďačná cudzin(k)a bol nominovaný do finálovej desiatky tejto literárnej ceny. Venuje sa v ňom skúsenosti s vlastnou emigráciou aj osudom súčasných migrantiek a migrantov. Román s dvojznačným názvom predstavuje vyvrcholenie literárne originálnej, humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom. Príďte diskutovať o literatúre, autorkinej doterajšej tvorbe či emigrácii. S Irenou Brežnou sa môžete porozprávať i v Nitre, kde podujatie organizuje ASPEKT spolu s katedrou translatológie na Filozofickej fakulte Konštantína Filozofa.

KEDY: pondelok 25. apríla 2016, 10.00
KDE: Gymnázium Metodova 2, 821 08 Bratislava

Autorské čítanie spojené s diskusiou je určené pre študentky, študentov a pedagogický zbor školy, moderuje Róbert Beutelhauser.
Vstup voľný.

KEDY: pondelok 25. apríla 2016, 18.00
KDE: Galéria pod divadlom (bývalý CO kryt pod Mestským divadlom P.O. Hviezdoslava), Laurinská 20, Bratislava

Irena Brežná a Jana Cviková o knihe Nevďačná cudzinka, moderuje  Michal Havran, hudobný hosť Sitra Achra.
Vstup voľný.
 
KEDY: utorok 26. apríla 2016, 16.00
KDE: Filozofická fakulta UK, miestnosť G003, Gondova 2, Bratislava

Autorské čítanie a diskusia s Irenou Brežnou, moderuje Matúš Mikšík.
Vstup voľný.


KEDY: streda 27. apríla 2016, 11.00
KDE: Katedra translatológie, Filozofická fakulta Konštantína Filozofa, Štefánikova 67, 949 74 Nitra

Podujatie je určené pre študentky, študentov a pedagogický zbor školy. Moderuje Emília Perez (Janecová).
Vstup voľný

 

 

1389

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ako citovať tento článok:

red. Irena Brežná v Bratislave a Nitre In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/04/2016. Získané 17/09/2019 - 11:55. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/irena-brezna-v-bratislave-nitre