Irena Brežná v letnej čitárni U červeného raka

Koniec prázdnin bude patriť témam cudzina, emigrácia a ne/vďačnosť. Irena Brežná, po nemecky píšuca autorka slovenského pôvodu, predstaví preklad svojho najnovšieho románu Die undankbare Fremde, ktorý vyjde v slovenčine pod názvom Nevďačnica (ASPEKT 2014). Vypočuť môžete aj úryvok z českého prekladu románu, ktorý vyšiel v časopise PLAV.

KEDY: streda 27. augusta 2014, 18.00 hod.
KDE: letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26, Bratislava

Zo slovenského prekladu knihy bude čítať herečka Judita Hansman a úryvok v češtine prečíta jeho prekladateľka Zuzana Henešová. Podujatie bude moderovať prekladateľka slovenského vydania Jana Cviková.

Tešíme sa na stretnutie.

 

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Irena Brežná v letnej čitárni U červeného raka In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/07/2014. Získané 23/01/2020 - 05:56. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/irena-brezna-v-letnej-citarni-u-cerveneho-raka