Iris Hanika - čítanie autorky románu roka v Bratislave

Nemecká spisovateľka Iris Hanika predstavila v Bratislave svoj najnovší román Das Eigentliche (2010; To najpodstatnejšie) o vyrovnávaní sa Nemecka s nacistickou minulosťou, ktorý nemecká literárna kritika označila za román roka a ktorý získal prestížne literárne ceny ako Cenu EÚ za literatúru a Preis LiteraTour Nord. Podujatie prebiehalo v nemčine aj v slovenčine. Ak ste sa stretnutia s nositeľkou viacerých literárnych ocenení (napr. Hans-Fallada-Preis a shortlist Deutscher Buchpreis) nemohli zúčastniť osobne, vypočujte si zostrih zvukového záznamu.

Toto spoločné podujatie Goetheho inštitútu a Mestskej knižnice sa uskutočnilo v stredu 8. júna 2011 v čitárni U červeného raka.

Moderovala Jana Cviková, tlmočila Ingrid Zelenay. Úryvok v slovenčine čítala Judita Hansman.

Iris Hanika - úvod stretnutia, predstavenie autorky a románu, čítanie v slovenčine a nemčine
Iris Hanika - záver stretnutia, ako vyzerá spracúvanie minulosti po zjednotení Nemecka

Prečítajte si úryvok z knihy To najpodstatnejšie v slovenskom preklade Denisy Kečkéšovej Pochylej.

Úryvok z románu To najpodstatnejšie v slovenskom preklade Denisy Kečkéšovej Pochylej číta Judita Hansman.

Iris Hanika číta ukážku z románu Das Eigentliche v nemčine.

Foto: Goetheho inštitút Bratislava

Súvisiace odkazy: 
Ako citovať tento článok:

red. Iris Hanika - čítanie autorky románu roka v Bratislave In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 27/05/2024 - 07:33. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/iris-hanika-citanie-autorky-romanu-roka-v-bratislave