Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Už vyše 22 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti – vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu.

Ako poukázať 2% alebo 3% dane ASPEKTU

 

Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec:

Stiahnite si tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2015

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%):

1. Do 15. 02. 2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015. Tlačivo si stiahnete TU. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníčkou alebo dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie z organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

3. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2015. Tlačivo si stiahnete TU. Naše údaje sú vo vyhlásení už predvyplnené.

4. Novinkou v roku 2016 je, že vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a my Vám budeme môcť poďakovať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2015 spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 doručte do 30. 04. 2016 na daňový úrad.

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:

Stiahnite si tlačivá:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Potvrdenie k dani z príjmov FO TYP A za rok 2015
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Potvrdenie k dani z príjmov FO TYP B za rok 2015

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%):

1. Vyplňte daňové priznanie:

a) Ak máte príjmy len zo závislej činnosti, vypĺňate Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a Potvrdenie k dani z príjmov FO TYP A za rok 2015. Tlačivá si stiahnite TUTU.

b) Ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vypĺňate Daňové priznanie fyzických osôb TYP B a Potvrdenie k dani z príjmov FO TYP B za rok 2015. Tlačivá si stiahnite TU a TU.

2. Vypočítajte si 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby:

a) 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníčkou alebo dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie z organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.

3. Novinkou v roku 2016 je, že vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a my Vám budeme môcť poďakovať.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2016) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

Stiahnite si tlačivá:

Daňové priznanie k dani z príjmov PO
Potvrdenie k dani z príjmov PO za rok 2015

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 1% (2%):

1. Vyplňte Daňové priznanie k dani z príjmov PO a Potvrdenie k dani z príjmov PO za rok 2015. Tlačivá si stiahnete TUTU.

2. Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:

a) Maximálne 1% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31. 3. 2016) NEDAROVALI na verejnoprospešný účel (našej alebo inej organizácii) financie vo výške minimálne 0,5% z dane. V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 1% z dane.

b) 2% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31. 3. 2016) DAROVALI na verejnoprospešný účel (našej alebo inej organizácii) financie vo výške minimálne 0,5% z dane. V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%). Príslušnú čiastku môžete prerozdeliť medzi viacerých prijímateľov. Minimálna suma pre každého z prijímateľov je 8 €.
3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

4. Novinkou v roku 2016 je, že vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a my Vám budeme môcť poďakovať.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ak chcete vedieť, ako sme použili 2 percentá z vašich daní v predchádzajúcich rokoch, prečítajte si:

 

Správa o činnosti za rok 2015

Správa o činnosti za rok 2014

Správa o činnosti za rok 2013

Správa o činnosti za rok 2012

Správa o činnosti za rok 2011

Správa o činnosti za rok 2010

Správa o činnosti za rok 2009

Správa o činnosti za rok 2008

Správa o činnosti za rok 2007

Ako citovať tento článok:

red. Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/02/2016. Získané 04/06/2023 - 14:50. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/iste-najdete-2-dobre-dovody-na-aby-ste-nam-poukazali-svoje-2-percenta-4