Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Už vyše 25 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti – vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme.
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebné údaje:
Názov organizácie: Záujmové združenie žien ASPEKT
Sídlo organizácie: Mýtna 38, 811 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 30807433
 
 
Ako poukázať 2% alebo 3% dane ASPEKTU?
 
  • Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec:
 
Stiahnite si tlačivá:
 
 
POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%):
 
1. Do 15. 02. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017. Tlačivo si stiahnete TU. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 
a) 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníčkou alebo dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 
b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie z organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 
3. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2017. Tlačivo si stiahnete TU. Naše údaje sú vo vyhlásení už predvyplnené.
 
4. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a my Vám budeme môcť poďakovať.
 
 
6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 
  • Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:
 
Stiahnite si tlačivá:
 
 
POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%):
 
1. Vyplňte daňové priznanie:
 
a) Ak máte príjmy len zo závislej činnosti, vypĺňate Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a Potvrdenie k dani z príjmov FO TYP A za rok 2017. Tlačivá si stiahnite TU a TU.
 
b) Ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vypĺňate Daňové priznanie fyzických osôb TYP B a Potvrdenie k dani z príjmov FO TYP B za rok 2017. Tlačivá si stiahnite TU a TU.
 
2. Vypočítajte si 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby:
 
a) 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníčkou alebo dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 
b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie z organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 
Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.
 
3. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a my Vám budeme môcť poďakovať.
 
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2018) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
 
  • Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:
 
Stiahnite si tlačivá:
 
 
POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 1% (2%):
 
1. Vyplňte Daňové priznanie k dani z príjmov PO a Potvrdenie k dani z príjmov PO za rok 2017. Tlačivá si stiahnete TU a TU.
 
2. Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:
 
a) Maximálne 1% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) NEDAROVALI na verejnoprospešný účel (našej alebo inej organizácii) financie vo výške minimálne 0,5% z dane. V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 1% z dane.
 
b) 2% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) DAROVALI na verejnoprospešný účel (našej alebo inej organizácii) financie vo výške minimálne 0,5% z dane. V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
 
Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%). Príslušnú čiastku môžete prerozdeliť medzi viacerých prijímateľov. Minimálna suma pre každého z prijímateľov je 8 €.
 
3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 
4. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a my Vám budeme môcť poďakovať.
 
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
 
Ak chcete vedieť, ako sme použili 2 percentá z Vašich daní v predchádzajúcich rokoch, prečítajte si:
 
Správa o činnosti za rok 2014
 
 
Ako citovať tento článok:

red. Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/02/2018. Získané 23/07/2024 - 20:01. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/iste-najdete-2-dobre-dovody-na-aby-ste-nam-poukazali-svoje-2-percenta-6