Jana Bodnárová: Insomnia

Fascinujú ju masky. Tváre černošských skulptúr sa podobajú tváram nočných ľudí na obrazoch expresionistov. Fascinuje ju tá nehmotná persóna, ktorá s démonickou silou ukrýva najvnútornejšie Ja a oddeľuje ho od vonkajšieho sveta."

Čítajte ukážku

Kniha: Insomnia

Ako citovať tento článok:

red. Jana Bodnárová: Insomnia In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/12/2012. Získané 16/09/2019 - 16:53. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-bodnarova-insomnia