Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná

„Moja prastará mama však od rozkoše z mierneho tepla žmúri očami ako veľmi stará mačka. Už sa nemusí skrývať v izbe, tej, ktorú pre ňu zariadili pri kúrii starej mamy. Izba je v nízkej budove, kde kedysi bývali pomocníci. Z jednej strany susedí s kamennou sýpkou, z druhej je bývalá koniareň a ďalšie stajne."

Čítajte ukážku

Kniha: Takmer neviditeľná

Ako citovať tento článok:

red. Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/12/2012. Získané 22/01/2020 - 21:30. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-bodnarova-takmer-neviditelna