Jana Juráňová: Dobroš sa nemusí zastreliť

„´Ja vás poznám, boli ste na tom večierku pred dvoma rokmi – koncert deciek z decákov – pamätáte? Vaša firma to sponzorovala, vy ste tam boli ako jeden z tých – organizátorov.´
Dobroš zaloví v pamäti. Každý rok sa také koncerty usporadúvajú v tom najväčšom cirkuse pred Vianocami. Veľká sláva, sponzori sa  predbiehajú, logá sa mihajú, všetci slzia od dojatia nad svojou dobrotou. Vždy je s tým kopa roboty, ale Dobroš nemôže odmietnuť, lebo by sa na tom nabalil niekto iný. Telka, celebrity, úsmevy, deti, čo sú chvíľu slávne. Predvianočný folklór. Díva sa do tváre tomu chalanovi, môže mať tak dvadsať."

Čítajte ukážku

Kniha: Dobroš sa nemusí zastreliť

Ako citovať tento článok:

red. Jana Juráňová: Dobroš sa nemusí zastreliť In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/12/2012. Získané 24/01/2020 - 02:40. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-juranova-dobros-sa-nemusi-zastrelit