Jana Juráňová na knižnom veľtrhu v Budapešti

Spisovateľka Jana Juráňová predstaví preklady svojich kníh do maďarčiny na knižnom veľtrhu v Budapešti: v piatok 22. apríla knižku pre deti Ježibaby z Novej baby (Bozsimesék Újbanyavárról) v preklade Lilly Bolemant a v sobotu 23. apríla prózu Nevybavená záležitosť (Rendezetlen ügy), ktorú preložila Erika Váliy Horváth.

V sobotu 23. apríla predstaví svoju knihu Neverné ženy neznášajú vajíčka (A hűtlen nők utálják a tojást) aj ďalšia aspektovská autorka Uršuľa Kovalyk. Knihu do maďarčiny preložila Lilla Bolemant, ktorá bude moderovať diskusiu oboch autoriek s maďarskou spisovateľkou Noémi Kiss.

Prezentácie sa uskutočnia v spolupráci so Slovenským inštitútom, Literárnym informačným centrom a s Občianskym združením Phoenix.

V maďarčine vyšli i ďalšie Juráňovej knihy – Utrpenie starého kocúra (A vén Kandúz szenvedelmeá, 2005), Lásky nebeské (Égi szerelmek, 2010) a Iba baba (Csak csaj, 2012), všetky v preklade Eriky Vályi Horváth.

Ako citovať tento článok:

red. Jana Juráňová na knižnom veľtrhu v Budapešti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/04/2016. Získané 02/06/2023 - 21:38. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-juranova-na-kniznom-veltrhu-v-budapesti