Jana Juráňová na veľtrhu v Lipsku

Jana Juráňová predstaví na veľtrhu v Lipsku nemecké preklady svojich kníh Nevybavená záležitosť (Eine unerledigte Angelegenheit, Wieser Verlag 2016) a Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou (Meine 7 Leben – Jana Juráňová im Gespräch mit Agnes Kalina, Gabriele Schäfer Verlag 2016).

Podujatie pod názvom Tajomstvá minulosti sa bude konať  22. 3. 2017 od 19.00 do 21.00 v reštaurácii SAPPHO (Reichelstraße 1, Lipsko).Na prezentácii sa zúčastnia aj prekladateľky Ines Sebesta a Andrea Reynolds.

Podujatie organizuje LIC a bude sa konať s podporou honorárneho konzula SR Slobodných štátov Saska a Durínska.

Prezentácia pod názvom Verejné a súkromné sa bude konať 23. 3. 2017 od 11.00 do 11.30 na FORUM OSTSÜDOST (výstavisko hala 4, E 505).

Jana Juráňová a prekladateľky Ines Sebesta a Andrea Reynolds sa budú zhovárať o vzniku prekladu knihy Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou (Meine sieben Leben), o dôležitosti pamäti a o zložitom 20. storočí.

Prezentácia Tajomstvo obrazu sa bude konať 23. 3. 2017 od 11.30 do 12.00 na FORUM OSTSÜDOST (výstavisko hala 4, E 505).

Ines Sebesta und Jana Juráňová predstavia novelu Nevybavená záležitosť (Die unerledigte Angelegenheit). Starý obraz je podnetom pátrať po tajomnej neznámej.

 

Medzinárodný knižný veľtrh v Lipsku 2017 sa právom považuje za najväčší európsky festival autorov a čítania. Začína sa 23. marca a potrvá do 26. marca. Slovenskú účasť na veľtrhu organizuje Literárne informačné centrum. Slovenský stánok sa bude nachádzať v hale 4 (č. D 404), bude prezentovať vyše 80 titulov z produkcie 15 slovenských vydavateľstiev.

Ako citovať tento článok:

red. Jana Juráňová na veľtrhu v Lipsku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/03/2017. Získané 09/07/2020 - 22:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-juranova-na-veltrhu-v-lipsku