Jana Juráňová o rozhovore s Agnešou Kalinovou

„Oddych neznamená, že nerobím nič. V lepšom prípade robím to, čo ma naozaj baví. A tak som sa pustila - ešte v júni - do veľkého rozhovoru s Agnešou Kalinovou. Pre mladšie ročníky dodávam, že Agneša Kalinová pôsobila od druhej polovice 40. rokov ako novinárka, kultúrna a najmä filmová publicistka, neskôr spolu s manželom Ladislavom Kalinom a dcérou Julkou emigrovala do Mníchova, kde pôsobila v rádiu Slobodná Európa. Jej osud kopíruje drsný reliéf 20. storočia: Aj keď sa vyhla holokaustu, do jej osudu zasiahol veľmi kruto. Prežila potom všetky dekády 20. storočia vrátane väzenia v 70. rokoch."

Celý článok čítajte v denníku Pravda 12. 07. 2011.

Ako citovať tento článok:

red. Jana Juráňová o rozhovore s Agnešou Kalinovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/07/2011. Získané 17/07/2024 - 12:39. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-juranova-o-rozhovore-s-agnesou-kalinovou