Jana Juráňová v španielskej Segovii

Spisovateľka a prekladateľka Jana Juráňová sa 25. septembra zúčastnila na panelovej diskusii pod názvom La imagen de la sociedad en el periodismo y en la literatura – Obraz spoločnosti v žurnalistike a literatúre, ktoré sa konalo v rámci podujatia HAY Festival ako prezentácia krajín V4 v španielskej Segovii. Spisovateľka Jana Juráňová, český spisovateľ a publicista Jan Novák a poľský žurnalista Michal Soviński diskutovali o situácii utečenkýň a utečencov, Európe po Brexite, situácii v jednotlivých krajinách V4 v oblasti žurnalistiky i kultúry, ako aj možnosti pracovať so slovom v „post-pravdivom“ svete.

Foto: Literárne informačné centrum

 

 

 

Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Jana Juráňová v španielskej Segovii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/10/2016. Získané 09/07/2020 - 19:02. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-juranova-v-spanielskej-segovii