Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom

„Ona najlepšie vedela, ako sa im míňa usporený majetok. Čo  sa dá robiť, vedela, že ešte stále nie sú na tom tak zle ako mnohí iní. No jej muž sa s inými neporovnával. Posťažoval sa, že všetko, celú svoju tvorbu, obetoval ľudu, a... Bol to smutný Silvester. Profesor ho utešoval, že po vzniku spoločného štátu sa to zmení a že budú šance... ale Ilonin muž len mávol rukou."

Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom

Ako citovať tento článok:

red. Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/12/2012. Získané 07/07/2020 - 16:58. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-juranova-zila-som-s-hviezdoslavom-0