Jazyky feminizmov

839ASPEKTin jar 2015 _ SURFUJEME _ na webových stránkach ASPEKTU _ Čítajte texty, ktoré boli o téme rodu a jazyka publikované na stránkach internetovej ASPEKTin aj tlačeného časopisu Aspekt.

Feministická organizácia ASPEKT sa už od začiatku svojej existencie pokúša utvárať a formovať rodovo vyvážené vyjadrovanie aj jazyk feminizmov. Okrem Glosára rodovej terminológie si na webových stránkach ASPEKTU môžete prečítať aj to, ako o jazyku feminizmov premýšľali viaceré autorky.

 

Prečo stojí za to čítať Feminizmus do vrecka?
Napríklad aj preto, že používa ľavicový jazyk. Ako sa s jazykom, ktorý v mnohých ľuďoch dodnes evokuje dikciu reálneho socializmu, vyrovnávali prekladateľka knižky Feminizmus do vrecka Jana Juráňová a editorka Jana Cviková? A aké ďalšie kontexty jazyka feminizmov a rodovej rovnosti otvára jazyk, ktorý používa bell hooks? Čítajte rozhovor s Janou Juráňovou a Janou Cvikovou TU.

***

(V)hodný popfeminizmus
Nielen o výhodách i úskaliach používania populárneho jazyka ženských časopisoch v diele autorky Eve Ensler (V)hodné tělo uvažuje Ľubica Kobová: „Ako motivačné cvičenie môže byť takáto adorácia hádam dočasne dobrá, no nie každej – ako napr. mne – takýto jazyk konvenuje v tom, čo chce byť umeleckou literatúrou, hoci aj masovou.“ Celú recenziu nájdete TU.

***

Na ceste k rodovej rovnosti v akademickom prostredí
„Štúdie ôsmich autoriek (...) hovoria istým jazykom. Používajú termíny feministického výskumu a prostredníctvom jazyka zvýznamňujú rodové aspekty života na vysokých školách (...) problémom viažucim sa k jazyku je zdôrazňovanie rodovej identity žien v texte prostredníctvom zdvojenej indikácie ich rodu (...) Čomu slúži táto emfáza, má nejaký špecifický význam, ktorý sa nedal sprostredkovať použitím pomenovania prostredníctvom profesie v ženskom tvare – t. j. učiteľky, odborné asistentky, docentky, akademické funkcionárky atď.?“ O rodovo príznakovom používaní jazyka v knihe Na ceste k rodovej rovnosti v akademickom prostredí uvažuje Ľubica Kobová. Celý text nájdete TU.

 

Zoznam článkov je súčasťou on-line publikácie ASPEKTin 2015 – NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk. Tentoraz sa naša kolektívna editorka a autorka JAZYČNICA rozhodla pre virtuálnu podobu aktualizovaného výberu a ponúka rozsiahly, tematicky štruktúrovaný výber textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú diskutovanej témy inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka.

Ako citovať tento článok:

red. Jazyky feminizmov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2015. Získané 23/07/2024 - 10:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jazyky-feminizmov