Kádrový posudok v škôlke

Sme spokojné s pracovným výkonom vašej dcéry, ako i s jej pracovnou morálkou - slovenská matka, ktorej tlmočím na rodičovskom pohovore, sa môže domnievať, že jej Beátku v bazilejskej škôlke zneužívajú na detské práce. Aj hra s mackom je súčasťou ostro sledovaného programu.

Matka sa pri slove práca rozosmeje, ale vychovávateľka urazene ukazuje niekoľkostránkový posudok, ktorý bude Beátku sprevádzať i počas školskej dochádzky.

A čo keď sa zamestnávateľ či štát budú o dvadsať rokov zaujímať o to, ako vnímala v útlom veku vlastné telo, akú mala sociálnu kompetenciu a či sa vedela sústrediť? Nepríjemná vidina kontroly.

Celý článok Ireny Brežnej si prečítajte na: sme.sk

Ako citovať tento článok:

red. Kádrový posudok v škôlke In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/05/2014. Získané 15/06/2024 - 22:49. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kadrovy-posudok-v-skolke