Kamarátky na prázdniny

Ako citovať tento článok:

red. Kamarátky na prázdniny In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2014. Získané 31/01/2023 - 03:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kamaratky-na-prazdniny