Kampaň proti sexuálnemu násiliu: PRETOŽE HOVORÍM NIE

1382

Hlavným cieľom kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je zvýšiť citlivosť mladých ľudí na problematiku sexuálneho násilia a verejne ho odmietnuť. O sexuálnom násilí sa v našej spoločnosti totiž doteraz takmer verejne nediskutovalo a navyše sa často mlčky toleruje. Takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný (Eurobarometer 2016). V zásade sa iste všetci zhodnú na tom, že znásilnenie je mimoriadne závažný zločin, ktorého páchatelia si zaslúžia potrestanie a obete zasa musia dostať potrebnú pomoc, skutočnosť však vyzerá inak. Svedčí o tom nepomer počtu spáchaných a stíhaných sexuálnych útokov, nedostatok adekvátnej podpory okolia a špecializovaných služieb pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie. Prečo nezriedka považujeme sexuálne násilie za ospravedlniteľné? Na vine sú rôzne mylné presvedčenia, ktoré sa s týmto typom násilia spájajú, ako aj nedostatočná informovanosť širokej i odbornej verejnosti o špecifikách tohto typu násilia a jeho následkoch. Stále fungujú všeobecne rozšírené mýty, že to žena „chcela“ alebo že „si to zaslúžila“. Takéto obviňovanie sa nezvykne spájať s inými trestnými činmi. Mýty odporujú faktom: veď nikto nechce zažiť násilie ani si ho nikto nezaslúži.

Prečítajte si celú tlačovú správu na zastavmenasilie.sk.

Na tejto webovej stránke nájdete základné informácie o sexuálnom násilí, ako aj informácie pre odbornú verejnosť.

1380

Ako citovať tento článok:

red. Kampaň proti sexuálnemu násiliu: PRETOŽE HOVORÍM NIE In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/04/2017. Získané 13/04/2024 - 06:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kampan-proti-sexualnemu-nasiliu-pretoze-hovorim-nie