Keď vyrastiem...

Kampaň Keď vyrastiem nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť.

Z webovej stránky kampane: kedvyrastiem.sk

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Keď vyrastiem... In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/09/2014. Získané 16/07/2019 - 09:57. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ked-vyrastiem