Klinec? Radšej knihu

Ako citovať tento článok:

red. Klinec? Radšej knihu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/03/2017. Získané 13/07/2019 - 18:21. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/klinec-radsej-knihu