Knihy ASPEKTU medzi najlepšími titulmi roka 2012

Dvadsať náhodne oslovených predstaviteliek a predstaviteľov slovenského literárneho života odpovedalo na otázku: Akú pôvodnú knihu, ktorá vyšla v roku 2012, by ste odporučili čitateľom? Medzi odporúčanými titulmi nájdete aj knihy ASPEKTU – knižný rozhovor Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov a zbierku Nóry Ružičkovej práce & intimita.

Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou nehovorí len o svojom živote a práci novinárky, prekladateľky a publicistky, ktorá sa v kľúčových momentoch ocitla v redakciách Kultúrneho života a Slobodnej Európy, ale najmä o pohnutom 20. storočí a udalostiach, ktoré jej pracovný a osobný život formovali. Čitateľa neosloví len silný príbeh Agneši Kalinovej, ale aj forma, akou je spracovaný. Spomienky Mojich 7 životov nie sú jednoliatym beletrizovaným textom, ale práve fragmentárnymi odpoveďami na tie správne položené otázky."
Aňa Ostrihoňová, prekladateľka a vydavateľka

Ak by som mohol, rád by som pozornosť váženého čitateľa upriamil predovšetkým na dve knižky: básnickú zbierku Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh a zbierku textových prác Nóry Ružičkovej práce & intimita."
Michal Habaj, literárny vedec a spisovateľ

Rozhovor Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou, ktoré vydalo pod názvom Mojich 7 životov Záujmové združenie žien Aspekt, je vynikajúcim príspevkom k pochopeniu nielen slovenskej histórie v pohnutých časoch dvadsiateho storočia z pohľadu človeka preživšieho na vlastnej koži dôsledky toho, keď humanita zmení svoju tvár na beštiálnu grimasu."
Peter F. ‘Rius Jílek, literárny kritik a vysokoškolský učiteľ

Za rok 2012 by som azda zatiaľ mohla hravým čitateľkám a čitateľom odporučiť práce & intimita od Nóry Ružičkovej a usilovným knihu Michal Habaj."
Ivana Hostová, literárna kritička

Zoznam všetkých odporúčaných kníh si môžete prečítať na webovej stránke: http://kritickyrubrikon.jilekonline.eu

 

Súvisiace odkazy: 
Ako citovať tento článok:

red. Knihy ASPEKTU medzi najlepšími titulmi roka 2012 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/01/2013. Získané 01/07/2020 - 16:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/knihy-aspektu-medzi-najlepsimi-titulmi-roka-2012