Knihy Jany Juráňovej

V knižnej edícii ASPEKT nájdete viaceré knihy Jany Juráňovej – spisovateľky, ktorá vie, že „prichádzať o ilúzie je zdravé“. Skúma vzťahy v minulosti i prítomnosti, s neutíchajúcou zvedavosťou a hravou iróniou sa ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás.   

Prózy

Cudzie príbehy – Nevybavená záležitosť – Lásky nebeské – Žila som s Hviezdoslavom – Orodovnice – Utrpenie starého kocúra

Knižný rozhovor

Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou

Knihy pre deti a ich dospelých

Iba baba – Ježibaby z Novej Baby  

 

Vyberte si z aktuálnej ponuky knihu, ktorú vám v prípade záujmu autorka rada podpíše.

 

Foto: Jaroslava Jelchová

Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Knihy Jany Juráňovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/01/2019. Získané 06/04/2020 - 09:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/knihy-jany-juranovej